занимания по интереси

Заниманията по интереси са част от дейностите в ПИГ.Те имат за цел да провокират интереса на децата в области, различни от учебното съдържание. Тук учениците имат право сами да избират типични или нехарактерни за училището задачи, които да изпълняват до определено равнище и за определено време.

Учениците се занимават с: екологично образование; здравно образование; родолюбие; естетически дейности; литературни дейности; хоби;  дидактични игри, чрез които реализират потребностите от изява и творческа свобода. Това ще насочи децата към осмисляне на свободното време.

През  учебната 2012/2013  година в училището  функционират игротеки, простиращи се в четири нови зали напълно обзаведени по проекта за подобряване качетвото на образованието в училище, които децата от целодневното обучение  използват в часовете по занимания по интереси.

 

                                                                                                         

МАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА
В часовете по ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ учениците от 4 "Б" ПИГ  се подготвиха за пристигането на Баба Марта!

 

 

19.02.2014 г. 

Моменти от откритото занимание на 4"Б" ПИГ ,ОУ "Св св.Кирил и Методий" гр Мездра с възпитател Латинка Данкова посветено на 141 години от обесването на Васил Левски, организирано с Детски комплекс гр. Мездра. Събитието уважиха директорът на училището г- жа Галя Богданова, помощник- директора г-жа Фикова, много ученици, учители и родители, за което им благодарим !

Талантливите ни художнички Виктория Георгиева и Венера Петрова подариха рисуваните от тях портрети на Апостола на г- жа Г. Богданова и г- жа Соня Цекова от Детски комплекс- Мездра.

 

Креативните идеи на децата в групата носят истинска наслада за очите.

 

 

"Малките балерини на есента" танцуваха в часовете по занимания по интереси.

                  Моменти от часовете          

Нашите артисти помагат при усвояването на литературното произведение.

 

 

Танцовата формация в групата - уловени мигове от репетиция

В уютната обстановка на игротеката децата се чувстват добре.

 

Четенето е приятно върху новите модулни маси в игротеката.

 

 

Нашите шахматисти.