Ние сме ученици от 4"б" и 4"в" клас на ЧЕТВЪРТА "Б" ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА целодневно обучение на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Мездра 

С ВЪЗПИТАТЕЛ  Г-ЖА ЛАТИНКА ДАНКОВА

Часовете до обяд минават неусетно с г-жа Даринка Данова, кл. р-л на 4 "б" клас и г-жа Мирослава Медньова, кл. р-л на 4 "в" клас.

Следобедните часове прекарваме заедно в групата. Там обядваме в стола на училището, спортуваме, лудуваме, танцуваме, рисуваме, разговаряме с госпожа Латинка Данкова, нашата възпитателка, по различни теми.

Това ни помага да преодоляваме трудностите, прави ни по-силни и уверени, прави ни ИСТИНСКИ ПРИЯТЕЛИ.

Не забравяме и най-важното, да се подготвим за следващия ден. Трудните задачи решаваме с лекота, а четенето и писането е лесно, защото верен помощник ни е г-жа  Латинка Данкова.

 

                                                Меморандум на едно дете.ppt (863 KB)