Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любезността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване уменията за общуване.

В часовете по самоподготовка , в зависимост от потребностите на учениците, се осигуряват консултации по различните учебни предмети.

Всеки понеделник  от 13.40 ч. консултации може да проведете с г- жа Д. Данова /4 Б клас/, г- жа М. Медньова/4 В клас/, г- жа  Димова/ Англ. език 4 Б клас /

 

Този сайт https://ucha.se/videos/ позволява на учениците да гледат презентации по всички учебни предмети.

 

работа в екип

Драматизация на литературна творба  

Решаване на проблемна ситуация