Нашите правила

 

 

 

  • Да си помагаме.

  • Да се изслушваме.

  • Да бъдем по- добри и човечни.

  • Да си подадем ръце и бъдем приятели.                     

  • Да уважаваме другарите си и ценим тяхното мнение.

    ПРИЯТЕЛИ ЗАВИНАГИ